​VEJLEDNING TIL TAGOPLYSNINGSSKEMA

For at sikre at oplysningerne i skemaet er udfyldt korrekt er her en kort vejledning til, hvilke informationer rekvirenten skal udfylde.

REKVIRENTEN:

Her udfyldes de respektive felter af rekvirenten.

ENTREPRISETYPE:

Her afkrydses ny / renovering.

BYGNINGSMÅL:

Her tastes bygningens mål. Højden skal være målt efter det højeste sted på taget, og bredden skal være målt på det bredeste sted.Ved flade tage skal eventuelle tagopbygninger, elevatortåene, rytterlys ect. måles med. Ved pulttage og saddeltage er det ligeledes det højeste punkt på den højeste del af taget, der bestemmer bygningshøjden.

TERRÆNKLASSE:

Såfremt rådgiver eller rekvitenten ønsker et given hastighedstryk for beregningen, er det muligt at indtaste det her.

Der er blevet indlagt en randzone for vindhastigheden, som strækker sig 25 km ind i landet langs den jyske vestkyst og Ringkøbing fjord. Her er det vigtigt, at rekvirenten udfylder feltet, hvis bygningen ligger indenfor denne zone.

Her indtastes den terrænklasse, rekvirenten eller rådgiveren ønsker bygningen placeret i. Såfremt rekvirenten selv påtager sig ansvaret og ikke lader rådgiver bestemme terrænklassen, skal denne vurderes udfra tagfladen og ikke ud fra, om bygningen ligger i en by. Dvs. bygninger i eksempelvis København kan sagtens skulle regnes som fritliggende.

Er man i tvivl om, hvor man skal placere bygningen, skal man altid vælge den hårdeste kategori af dem valget står iblandt: Terrænklassen kan være et diskussionsgrundlag. Eurocodes har tegnet følgende billede af det her.

Såfremt tagfladen støder op til en anden højere bygning, skal dennes højde noteres, da den i mange tilfælde vil være retningsgivende for beregningshøjden.

UNDERLAG/DÆK:

Her noteres tagtypen. OBS: fladt tag kan kun benyttes ved hældninger fra 0-3 grader, dvs. fra 0-58 mm fald pr. meter.

Ved afkrydsning af underlag er det vigtigt at notere tykkelserne på træ, krydsfiner og ståltrapzen. Ligeledes skal C/C afstanden på ståltrapzen angives, hvis man ønsker dimensioneringen tilrettet ståltrapzprofilet. Er udhænget utæt, bør det noteres her. Ønsker man en bestemt skrue/søm, kan det noteres her.

TAGDÆKNING:

Her noteres navn og type på den membran, der benyttes til tagdækningen. Er der hævet dampspærre, og man ikke ønsker rørerne igennem, kan det noteres her.

ISOLERING:

Isoleringstype, højde ect. noteres her. Husk højde på afvandingskiler, hvis dette skal sendes med ordren.

ANSVAR OG GODE RÅD:

Jevith A/S benytter TOR 29´s beregningsmetode til at mængdesætte befæstigelser til et given tag. Denne beregning skal kun danne grundlag for et forventet forbrug af befæstigelser. Denne beregning er ingen rådgivning og Jevith A/S udøver ingen form for rådgivningsvirksomhed.

Såfremt rekvirenten ønsker at anvende denne beregning i sin kvalitetssikring, bør den godkendes inden opstart af den pågældende rågiver på byggesagen. Såfremt rekvirenten er i tvivl om terrænklasser, hastighedstryk ect. er dette ligeledes et rådgiveransvar og ikke rekvirentens eller Jevith A/S' ansvar.

Husk at få godkendelsen fra rådgiveren ført til referat, evt. på opstartsmødet.

Er der spørgsmål til ovenstående står vi altid til rådighed på telefon 46414182 eller mail info@jevith.dk

Skriv til oss

 
 
 
Vil du ha vårt hovedkatalog?

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Jevith A/S

Verksier Furulundsvej 49

0668 Oslo

Org.nr.: 998 603 617 

Kontakt oss

☎ Tlf.: +4792454182

✉ E-mail: info@jevith.no

Vi støtter:

Find oss

ÅPningstider

Man-fre: 08.00-16.00

​Jevith © 2015